TRV:06800

ID TRV:06800
Bok 550
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst i) Stiller og trykknapp for veisikringsanlegg:
  1. skal ha rødt håndtak/hode.
  2. skal ha normalstilling vinkelrett på stillerapparatet.
  3. skal ha kunne legget opp og ned og fjære tilbake til normalstilling.
  4. Ordre om innkobling av veisikringsanlegg gis når stiller legges ned og føres tilbake til normalstilling.
  5. Ordre om innkobling og sperring av veisikringsanlegg gis når stiller legges ned og forblir nede.
  6. Ordre om innkobling og betinget sperring av veisikringsanlegg gis når stiller legges ned og trykknapp betjenes.
  7. Ordre om utløsning av veisikringsanlegg gis når stiller legges opp og trykknapp betjenes.
  8. Ordre om tidsutløsning av veisikringsanlegg gis når togveistillere legges fra hverandre.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon