TRV:06801

ID TRV:06801
Bok 550
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst j) Kontrollamper for veisikringsanlegg skal plasseres over stiller og trykknapp for veisikringsanlegg og vise:
  1. hvitt lys når veisikringsanlegg er i normalstilling.
  2. rødt lys når planovergang er sperret.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon