TRV:06802

ID TRV:06802
Bok 550
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst k) Stiller (trykknapp) for sporvekselvarme:
  1. skal ha sort håndtak (ha hvitt hode).
  2. skal ha normalstilling vinkelrett på stillerapparatet.
  3. skal kunne legges opp og ned og fjære tilbake til normalstilling.
  4. Ordre om sporvekselvarme på gis når stiller legges opp (trykknapp trykkes inn).
  5. Ordre om sporvekselvarme av gis når stiller legges ned (trykknapp trykkes inn).
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon