TRV:06803

ID TRV:06803
Bok 550
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst l) Kontrollampe for indikering av sporvekselvarme skal vise hvitt lys når sporvekselvarme er på.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon