TRV:06804

ID TRV:06804
Bok 550
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst m) Trykknapp for kvittering av jordfeil:
  1. skal ha sort hode.
  2. skal fjære tilbake til normalstilling.
  3. Ordre om oppheving av signalstopp etter jordfeil gis når trykknapp trykkes inn.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon