TRV:06805

ID TRV:06805
Bok 550
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst n) Trykknapp for signalstopp:
  1. skal ha rødt hode.
  2. skal forbli i inntrykket til den settes tilbake til normalstilling.
  3. Ordre om alle signaler i stopp gis når trykknapp trykkes inn.
  4. Ordre om oppheving av alle signaler i stopp gis når trykknappen settes tilbake til normalstilling.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon