TRV:06806

ID TRV:06806
Bok 550
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a)

▶ Krav til Tolerable Hazard Rate (THR) for farer forårsaket av svikt i betjeningsanlegg skal beregnes individuelt.

Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon