TRV:06808

ID TRV:06808
Bok 550
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst c) Betjeningsanlegg skal formidle ordre og indikeringer i grensesnitt mellom operatør og forriglingsutrustning/RBC sikkert.

Med dette menes:

  1. Ordre skal behandles sikkert i betjeningsanlegget og overføres til forriglingsutrustningen/RBC for utførelse slik at kravet om konfidensialitet og integritet ivaretas.
  2. Indikeringer skal mottas fra forriglingsutrustningen/RBC og behandles i betjeningsanlegget slik at konfidensialitet og integritet ivaretas.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon