TRV:06809

ID TRV:06809
Bok 550
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst d) Betjeningsanlegg skal være konstruert for minimum å ha kontroll på følgende farer:
  • Feilaktig/manglende formidling av ordre.
  • Feilaktig/manglende presentasjon av indikeringer.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon