TRV:06812

ID TRV:06812
Bok 550
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Trafikkstyringssystemet med unntak av transmisjonsutrustning skal ha en tilgjengelighet A ≥ 99.98 %, det vil si en akkumulert utilgjengelighet på 1.75 timer pr år.

Minst 50 % av installerte operatørplasser skal være tilgjengelig for at systemet skal defineres som tilgjengelig.

En operatørplass blir definert som tilgjengelig når følgende minimumskrav er oppfylt:

  1. Ordre kan gis til all forriglingsutrustninger/RBC-er som skal styres fra operatørplass
  2. Indikeringer mottas fra alle forriglingsutrustninger/RBC-er som styres fra operatørplass.
  3. Ordre og indikeringer tilfredsstiller responskrav.
  4. Basisfunksjoner og driftsstøttefunksjoner er tilgjengelige.
  5. Nødvendig maskinvare som sikrer at ovennevnte funksjoner er tilgjengelig.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon