TRV:06814

ID TRV:06814
Bok 550
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Betjeningsanleggets funksjonsenheter skal ha levetid på minimum 20 år.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon