TRV:06816

ID TRV:06816
Bok 550
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst c) Det skal foreligge en plan for backup for trafikkstyringssystem og programvarebasert betjeningsanlegg.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon