TRV:06817

ID TRV:06817
Bok 550
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Trafikkstyringssystem skal ha en gjennomsnittlig tid mellom feil – MTBF ≥ 20 000 timer.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon