TRV:06818

ID TRV:06818
Bok 550
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Lokalt betjeningsanlegg skal ha en gjennomsnittlig tid mellom feil – MTBF ≥ 20 000 timer.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon