TRV:06820

ID TRV:06820
Bok 550
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Vekt for utbyttbare enheter skal ikke overstige 15 kg.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon