TRV:06828

ID TRV:06828
Bok 552
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Et DSI-rele med sikkerhetskritisk funksjon skal være utstyrt med polduk.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon