TRV:06829

ID TRV:06829
Bok 552
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst c) Et DSI-rele skal falle når spolestrøm eller spolespenning er under releets påstemplede frafallsverdi eller under releets typeverdi for frafall.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon
Nyttige lenker Kontroll av DSI-releer: https://trv.banenor.no/wiki/Signal/Vedlikehold/Forriglingsutrustning/Kontroll_av_DSI-rele_type_RC,_RD_og_RE

Tabell 5 B2: https://trv.banenor.no/wiki/Signal/Vedlikehold/Forriglingsutrustning/Kontroll_av_DSI-rele_type_RC,_RD_og_RE/Tabell_5_B2