TRV:06830

ID TRV:06830
Bok 552
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Dersom leverandøren har definert et krav om at mobiltelefon ikke skal benyttes i rom hvor sikringsanlegg er plassert skal dette være tilfredsstillende merket.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon