TRV:06831

ID TRV:06831
Bok 552
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Vedlikeholdspersonell skal være utstyrt med og ha kunnskap om bruk av ESD service sett (avledende matte og armbånd) ved vedlikehold av elektroniske sikringsanlegg.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon