TRV:06836

ID TRV:06836
Bok 552
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Maling på bryter- og sikringsskap skal ikke være skadet eller flasse av.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon