TRV:06839

ID TRV:06839
Bok 552
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst e) Sikringer skal være hele, ha riktig sikringsstørrelse og være tilfredsstillende merket.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon