TRV:06845

ID TRV:06845
Bok 552
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst c) Omformer skal fungere tilfredsstillende for begge tilførselsnett, og ha avbruddsfri omkopling mellom tilførselsnettene.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon