TRV:06848

ID TRV:06848
Bok 552
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Omformeren skal ikke ha utvendige skader.

Legg spesielt merke til om det renner fett ut fra lagrene.

Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon