TRV:06849

ID TRV:06849
Bok 552
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst c) Kommutering skal kontrolleres med anlegget i drift. Børstene skal løpe uten unødig støy og uten gnister.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon