TRV:06850

ID TRV:06850
Bok 552
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst d) Børstebro, børsteholdere og børsterommet skal være fritt for kullstøv.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon