TRV:06851

ID TRV:06851
Bok 552
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst e) Børsteholdere skal sitte fast og ha riktig posisjon.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon