TRV:06853

ID TRV:06853
Bok 552
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst g) Børstelissene skal ligge fritt og ikke hindre børstenes bevegelse.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon