TRV:06855

ID TRV:06855
Bok 552
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst i) Børstene skal ikke slites mer enn til ½ parten av opprinnelig lengde.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon