TRV:06857

ID TRV:06857
Bok 552
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst k) Isolasjonen mellom lamellene (micanitt) skal ligge under løpeflaten.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon