TRV:06859

ID TRV:06859
Bok 552
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst m) Omformer skal levere spenning og frekvens som beskrevet i Tabell: Krav til spenning og frekvens for roterende omformer type NEBB.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon