TRV:06860

ID TRV:06860
Bok 552
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Styreskap skal ikke ha synlige skader, løse komponenter, løse tilkoplinger eller andre tegn på feil i utstyret.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon