TRV:06862

ID TRV:06862
Bok 552
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst c) Børstebro, børsteholdere og børsterommet skal være fritt for kullstøv.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon