TRV:06867

ID TRV:06867
Bok 552
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst h) Børstene skal ikke slites mer enn til ½ parten av opprinnelig lengde.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon