TRV:06868

ID TRV:06868
Bok 552
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst i) Sleperinger skal ikke ha brannsår og ha jevn overflate.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon