TRV:06869

ID TRV:06869
Bok 552
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst j) Omformer skal starte automatisk når den lokale strømforsyning med 50 Hz faller ut.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon