TRV:06870

ID TRV:06870
Bok 552
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst k) Omformer skal levere spenning som beskrevet i Tabell: Krav til spenning for roterende omformer type EGA.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon