TRV:06871

ID TRV:06871
Bok 552
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst l) Omformeren skal ha normal gange og børstene skal ikke gnistre.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon