TRV:06874

ID TRV:06874
Bok 552
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Aggregatet skal ikke ha utvendige skader.

Legg spesielt merke til oljelekkasjer i slanger og koplinger på aggregatet.

Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon