TRV:06875

ID TRV:06875
Bok 552
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst c) Brennstofftank skal ikke ha synlige skader og lekkasje.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon