TRV:06876

ID TRV:06876
Bok 552
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst d) Ventilasjonsanlegg skal ikke ha synlige skader og være i orden.

Eventuelle spjell skal kunne åpnes og lukkes tilfredsstillende.

Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon