TRV:06882

ID TRV:06882
Bok 552
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Spenninger på hovedtransformator skal ikke avvike med mer enn 5 % fra verdi målt ved idriftsettelse av anlegget, som registrert i måleskjema i teknisk rom.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon