TRV:06883

ID TRV:06883
Bok 552
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Spenning på transformator for sporvekseldrivmaskiner (50 Hz og 16 2/3 Hz) skal ikke avvike med mer enn 5 % fra verdi målt ved idriftsettelse av anlegget, som registrert i måleskjema i teknisk rom.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon