TRV:06884

ID TRV:06884
Bok 552
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst c) Spenningen på transformator for kontrollys i spordiagrammet skal ikke avvike med mer enn 5 % fra verdi målt ved idriftsettelse av anlegget, som registrert i måleskjema i teknisk rom.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon