TRV:06885

ID TRV:06885
Bok 552
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst d) Likespenninger i anlegget skal ikke avvike med mer enn 5 % fra verdi målt ved idriftsettelse av anlegget, som registrert i måleskjema i teknisk rom.

Det tillates ikke mer enn 4 V (peak to peak) overlagret vekselspenning.

Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon