TRV:06886

ID TRV:06886
Bok 552
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst e) Frekvensgrensereleet skal koble ut spenningen til sporfelt type 95/105 Hz dersom toleranseverdiene overskrides.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon