TRV:06888

ID TRV:06888
Bok 552
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst g) Dersom utstyret som skaper blinklys for lyssignal stanser, skal lyssignalene strømforsynes som for fastlys.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon