TRV:06889

ID TRV:06889
Bok 552
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst h) Strømbruddsrele skal forhindre falsk utløsning av togveger, og skal omkoble ved verdier som beskrevet i Tabell: Omkobling ved strømbrudd.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon