TRV:06893

ID TRV:06893
Bok 552
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst d)
  1. Utstyr for å detektere om lyskildene i lyssignal lyser skal fungere på følgende måte:
    1. Slukket lampe skal kunne detekteres - kontrolleres med daglys
    2. Tent lampe skal kunne detekteres - kontrolleres med nattlys
  2. Dersom deteksjonen utføres med DSI-rele type RC eller RD skal strømmen gjennom releets spole være mindre enn 70 % av påstemplet frafallsverdi ved uttatt lyskilde.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon