TRV:06894

ID TRV:06894
Bok 552
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst e) Innvendig anlegg skal ha en isolasjonsmotstand på minimum 250 kΩ mot jord.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon