TRV:06898

ID TRV:06898
Bok 552
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst i) Kondensatorer skal ikke lekke, og ikke avvike mer enn 20 % fra påstemplet verdi.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon